5 – 13 år

Sundhed & sygdomme

5-13 3

Dit barn er nu nået til en alder, der byder på mange udfordringer. I den periode virker barnet som en radar, der opfanger indtryk fra institution, skole, voksne, fritidsliv, kammerater, TV og internet. Hvordan indtrykkene så får lov at virke i barnet afhænger af, hvordan det er i stand til at omsætte alle disse indtryk i forhold til sit eget indre. Når det lykkes, sker der en harmonisk udvikling af barnet.

Hos det meget følsomme barn er det meget almindeligt, at der kan opstå hovedpiner og ondt i maven i denne alder. Barnets opmærksomhed bliver indadvendt og tager kapacitet fra det ellers legende og undersøgende barn. Det er ikke ualmindeligt at se ringe appetit og et bekymrende indre hos et sådant barn.

I klinikken får vi stillet en diagnose blandt andet ved hjælp af pulsen og tungen, som her er en stor hjælp til at gennemskue, hvad der er af henholdsvis mental og fysisk oprindelse. Herved kan vi tilrettelægge den rette behandling og meget præcist oplyse om, hvilke tiltag man som forældre kan gøre, for at hjælpe sit barn godt på vej.

 

ADHD kan hjælpes

Er barnet derimod overdrevet spontan og udadvendt reagerende, kan det bevirke opmærksomheds- eller adfærdsforstyrrelser. Et sådant barn kan som lille være den som bliver ved at bide andre, senere slår han/hun, reagerer voldsomt og bliver let set som en pestilens for sine omgivelser. Sådanne børn har altid eksisteret, men idag er det ikke ualmindeligt, at man giver det diagnosen ADHD. At dette barn faktisk kan hjælpes meget fint på vej, har vi set masser af eksempler på. Vi har hørt forældre og lærere udtale sig om bemærkelsesværdige fremskridt og ud fra undersøgelser, foretaget af skolepsykologer, har vi kunnet se meget fine resultater med disse børn.

Kroppens egen regulering

Behandling10

Mange forældre ønsker ikke at bruge medicin til deres barn. De vælger i stedet vores metode, som ganske enkelt går ud på at bringe barnet i den naturlige indre balance igen. Herved regulerer kroppen sig hensigtsmæssigt. Indtrykkene udefra bliver optaget i de proportioner, barnet kan bruge dem. Dette er vigtigt for at barnet naturligt kan udvikle de sociale kompetencer. I denne alder er det også meget almindeligt at støde på problemer med læsevanskeligheder, søvnproblemer, sengevædning, allergi, astma, eksem og migræne, som alle ved en målrettet indsats fint lader sig behandle.

Idet der ligger information og vejledning som er væsentlig for den optimale behandling af barnet, anbefaler vi at begge forældre deltager i første konsultation hos os. Er dette ikke praktisk muligt, kan det være hensigtsmæssigt, at den anden forælder møder op ved 2. eller 3. konsultation. På den måde har begge forældre et fælles udgangspunkt for at hjælpe barnet. 

Se desuden sygdomme/symptomer

Psykisk trivsel

Det bedste, vi kan give vore børn, er at være det gode eksempel. Det kan dog være svært, idet man selv lever med mange krav i hverdagen. Og i forvejen er rigeligt hængt op med at få det hele til at hænge sammen. Men hvordan er det lige, jeg får det til at hænge sammen, når Søren kl. 16 skal til fodbold og Anne kl 17:30 skal til kamp i judoklubben. Og så skal jeg så også være det gode eksempel.

Ja, hvis man skal bevare fri kapacitet i en sådan hverdag, er det vigtigt at kunne se nøgternt på tingene og ikke blive fanget for meget i følelsernes spil, hvor frustration og irritation hurtigt kan gå på tværs og tage magten fra det, man helst vil give opmærksomhed i sin hverdag.

Mine børn får:

  • en forælder, der svarer på det, de bliver spurgt om
  • en forælder, der lytter til dem
  • en mor, der skælder mindre ud på far
  • en far, der tager dem med på fisketur
5-13 2

"Min søn gør mange dumme ting, men i stedet for bare at være irettesættende, kan jeg nu meget bedre sæt-te min egen irritation til side, og se det større billede, og dermed finde løsninger, som er til gavn for ham".

"Mine børn har fået lov at være børn på deres præmisser og sjovt nok, er der ikke opstået større kaos ved det, - det tidligere kaos var mest inde i mit hovede".