65 år+

Sundhed & sygdomme

Denne gruppe tæller op over de 100 år. Det er en fornøjelse at være med til at bidrage med den hjælp, der ofte gør at livskvaliteten bliver højere, end hvad man måske selv havde tænkt muligt. Vi har og har haft adskillige ældre, som har fået livskvaliteten tilbage ved at rette op på de ting, som har hobet sig op henad vejen.

65 3

Er kørekortet på spil?

Du vil gerne kunne følge med i, hvad der sker omkring dig. Men når synet begynder at svigte, kan det knibe og angsten for at miste friheden ved selv at kunne befordre sig rundt i bilen kan blive frygtelig enerverende. Gennem snart 20 år har vi lavet synsforbedrende behandlinger.

Dit syn bliver testet, og det er meget almindeligt at se en bedring på synstavlen på 1-2 eller hele 3 linier. Så er kørekortet oftest sikkert i hus igen. Det er oftest aldersrelateret macula degeneration (AMD), populært kaldet øjenforkalkning, der behandles, men også følger af blodprop i øjet eller andre øjenlidelser kan bedres. I perioden ses bl.a. også svimmelhed, føleforstyrrelser, nervebeskadigelse, sovende fødder eller ben, smerter, impotens, impotens efter operation, kramper, forkalkning i ben måske med truende amputation, træthed, bl.a. også som følge af store operative indgreb.

Se desuden sygdomme/symptomer

Psykisk trivsel

Vi kan blive ramt af sygdom - enten os selv eller vores nærmeste, og man får mere tid til bekymring. Men eftertanke og efterrationalisering skal ses i det lys, der var tilstede, da du stod i de dele af livet, som du set i bakspejlet, er mindre tilpas med. Hvis du derimod ser tilbage, hvor du sætter dig ud over sine idealforestillinger og kan se det, som det var, ja så har du gjort meget for at bevare livsmodet. Depressionstendensen bliver sat til dørs, og du har hjulpet dig selv til at være et menneske, som de forskellige generationer sætter pris på at være sammen med.

Som bedsteforælder hjælper Lifesense bøgerne dig på vej til at være rund i tankerne og omfavnende i følelserne. Så er der åbnet op for stadig at få masser af livskvalitet og gode stunder i den videre færd gennem livet.

Behandling15

Du får lært:

  • nødvendigheden i at lukke op til dine omgivelser
  • se dig selv, som et ligeværdigt menneske, der stadig må bede om hjælp
  • at få øje på de gaver, der ligger i at kunne tolerere forskelligt menneskesyn
  • at man ikke behøver at bilde sig selv ind, at man har det godt
  • at blive rigtig meget bedre til at sige "pyt", og få det glædelige til at fylde meget mere i tilværelsen

"Som 81 årig og med en del selvudviklingsarbejde bag mig, troede jeg ikke, at der var mere jeg kunne lære, men jeg er dybt taknemmelig over, hvor meget bedre jeg er blevet til at tolerere mine omgivelser"

"Denne opskrift i tilgangen til det gode liv ville jeg gerne have mødt som 25 årig"

"Min svigersøn er blevet lettere at tale med…., eller også er det blot mig der har ændret mig"