Tryg ved din akupunktør?

Hans ErikHos Foldberg Akupunktur er vi hvert år værter for kommende dygtige akupunktører fra Akupunktur Akademiet i Aarhus, som kommer her i klinikken for at træne deres praksis og selve håndværket at sætte nåle korrekt. Jeg glæder mig hver gang over deres høje faglighed og den ydmyghed, som de møder faget med.

Det er helt afgørende, at vi og fremtidens akupunktører omfatter faget med respekt. I utrænede hænder kan akupunktur være farligt, selvom vi normalt anser behandlingsmetoden for at være både sikker, effektiv og fri for bivirkninger.

Når de studerende er færdige med deres uddannelse på Akupunktur Akademiet har de 3.699 timers teoretisk og praktisk uddannelse med sig. Det svarer til 2,5 års fuldtidsstudier, som de skal have opnået inden for tre år. Det er samtidig et krav for at blive optaget i Danmarks største brancheforening "Praktiserende Akupunktører" (PA), som jeg selv var med til at stifte i 1988.

Det er udtryk for en faglighed og respekt, som jeg savner hos nogle af de sundhedspersoner, der giver sig til at praktisere akupunktur efter et efteruddannelseskursus eller lignende.

Jeg glæder mig over, at jeg kan bidrage til de studerendes uddannelse, og at deres besøg i klinikken samtidig giver mig input om den sidste nye viden på feltet. At være underviser gør mig samtidig i stand til altid at tage udgangspunkt i, hvad der er 'best practice' på feltet, når jeg behandler mine egne patienter.

Hver dag i klinikken er jeg taknemmelig over, at mennesker søger behandling med akupunktur, og at vi faktisk er i stand til at behandle og lindre lidelser og tilstande, som mange ellers går forgæves med i det etablerede sundhedsvæsen.

Fra tid til anden blusser debatten om alternativ behandling op. Akupunktur er den næstmest hyppige alternative behandlingsform. Diskussionen om hvem der kan og må behandle hvad, er heller ikke ny. Den aktuelle debat handler om, at Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at læger skal have eneret på at udføre akupunktur på brystkassen, og deres ønske er oven i købet fremsat som et lovforslag i Folketinget.

Hos Foldberg Akupunktur er vi uenige i lovforslaget. Vi ønsker, at lovgiverne ser på uddannelsens indhold og kvalitet frem for på titler.
  • 351.000 danskere modtog akupunktur i 2016
  • Siden 2007 har brancheforeningen Praktiserende Akupunktørers knap 800 medlemmer udført ca. 5 mio. behandlinger på brystkassen.
  • I ét tilfælde ud af de 5 mio. behandlinger har det medført en punkteret lunge hos patienten.
Et tilfælde er et for meget, og det er dybt ulykkeligt for patienten. Men når Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at patienter er i 'overhængende fare', når vi taler om ét tilfælde ud af fem mio. behandlinger på 10 år, er det at forvrænge proportionerne helt ud i det groteske. De skaber samtidig en helt unødvendig usikkerhed hos de mange patienter som år efter år opnår gode resultater af behandlingen blandt andet med akupunktur på brystkassen.

Her kommer vi så til kernen i problemet, nemlig at akupunktør er en ubeskyttet titel, og at vores faglighed kan være uigennemskuelig for patienterne. Andre bruger ofte titlen på baggrund af efteruddannelseskurser, som i omfang er helt utilstrækkeligt til at opnå viden, fornemmelse for og håndelag med at sætte nålene korrekt.

I Praktiserende Akupunktører har vi i mange år talt for at etablere formelle krav til uddannelse og autorisation som akupunktør, og vi arbejder for at vores stemme bliver hørt i den verserende debat. Får Styrelsen for Patientsikkerhed deres krav opfyldt, vil det være til skade for rigtig mange mennesker, som i dag oplever gode resultater af akupunktur bl.a. på brystkassen.

Her kan du læse om Akupunktør Akademiets uddannelse af akupunktører.


Nl i hnd  tilfreds-kvinde MG 1580  BEHANDLING

Jagten på robusthed er et svaghedstegn

RobusthedI de senere år er danske virksomheders efterspørgsel på robuste medarbejdere eksploderet. Det ser vi blandt andet i jobannoncer, og kravet popper op som en ’sandhed’ i vores samtaler. Det sker i takt med, at flere og flere bliver ramt af stress. Og ja, det er både hundedyrt, pokkers ubelejligt og et tab af viden, når folk ikke kan ”tåle mosten” og går ned med stress. 

Underforstået: Træerne vokser ind i himlen, hvis bare vi får nogle medarbejdere, der ikke stiller for mange spørgsmål ved tingene og knokler på som godstog, hvor og når som helst vi ønsker det. 

Men det er misbrug af begrebet robusthed. Og det er både en falliterklæring og et svaghedstegn for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed, at vi er nået derud, hvor vi peger fingre af stress-ramte, som nogle særligt sarte sjæle, der nok på forhånd var disponeret for at få stress.

Det er ikke meningen, at vi skal blive syge af at gå på arbejde.

Begrebet robusthed handler der imod om evnen til at komme sig efter og modstå svære tider i livet. Det betyder altså ikke, at man fysisk og psykisk er iklædt panser og plade til at modstå, hvad som helst i form af dårlig ledelse, modsatrettede krav i arbejdet, usundt arbejdsklima, mobning osv. ’Robusthed’ i den form, som nogle ledere efterlyser, tangerer der imod dumhed, mangel på empati og ringe evne til at reflektere over, hvad der foregår omkring en. Og det kan blive endnu dyrere for virksomheden.

Mange stress-ramte kan blive robuste igen, hvis de tager fat på at arbejde med de mønstre (for eksempel forsøget på at være en af de såkaldt ’robuste medarbejdere’), som har ført til stress. Arbejde med at lære sig selv og sine reaktioner at kende og opdage tidlige tegn på, hvornår noget nærmer sig ’for meget’ – og sige til og fra. Det lyder simpelt. Men det er ikke et quick-fix.

Og så kan vi gøre en af to ting: 
Vi kan sætte os ned og vente på, at samfundet ’gør noget’, at virksomhederne lærer, at man ikke skal blive syge af at arbejde, og at alting bliver som i de ’gode gamle dage’. Men, så kan vi komme til at vente længe. Det efterlader os stadig med spørgsmålet: Hvad stiller vi op med os selv og vores stress imens?

Vi kan også hver især arbejde med at opbygge mental robusthed. I form af at styrke vores evne til at komme ovenpå efter svære perioder og vanskelige vilkår i livet. Dem undgår vi ikke. Enhver ændring starter hos os selv. Vi kan opbygge en mental robusthed, der giver os modet til at sige nej til de situationer, arbejds- og livsvilkår, vores egne krav om perfektion, ”uduelige” medarbejdere eller en ”uintelligent leder”, som stresser os.

Hvis du vil læse mere om dilemmaet stress og robusthed, bragte Ugebrevet A4 30. juni 2017 dette tankevækkende interview med psykolog Eva Hertz, stifter af Center for Mental Robusthed: 

”Psykolog advarer: Danskerne dør af dårlig ledelse og for høj arbejdsmoral”
 

Hans Eriks tips til en vellykket ferie

Når jeg tænker tilbage nogle af de bedste ferier, min familie og jeg har haft, Bornholm3er de fælles kendetegn ved dem, at de har indeholdt nogle specifikke elementer.

Én af de bedste ferieoplevelser, jeg kommer til at tænke på, var en tur til Bornholm, hvor familien hver dag vandrede rundt i klipperne. En dag smed vores yngste søn pludselig både sko og strømper og kravlede rundt i klipperne på bare fødder, mens han sang og snakkede løs. Teenagebørnene kunne ikke stå tilbage, når den yngste gik foran, og så var linjen ligesom lagt. Alle hyggede sig.
Så en god ferie behøver ikke koste alverden og kræver heller ikke en masse ting. Her er nogle punkter til, hvad en fantastisk ferie kan indeholde... 
  • Bevægelse
  • Afslapning
  • Nysgerrighed
  • Opmærksomhed på hinanden
  • Glemme sig selv

Du kan selv føje flere punkter til listen…  

Bevægelse

Bevægelse er et vigtig element for en god ferie, for hvis man bare slapper af hele ferien, bliver man dvask og har derved let til at blive irritabel på hinanden, hvilket ikke er et godt udgangspunkt for en god ferie. Der er ikke tale om lange løbeture, men blot gåture eller fx svømning i poolen/havet, for at holde bevægeapparatet i gang. Kan du samtidig med bevægelsen skabe noget nysgerrighed og opmærksomhed, på det du kommer forbi, så sker der det at man hver især glemmer sig selv lidt. Og når man glemmer sig selv lidt, forebygger man konflikterne. Noget af det der er spændende er, når det man oplever sammen, også giver anledning til at tale sammen. Og når samtalen kan relateres til hverdagen og måske giver stof til eftertanke. Det binder folk sammen, og er super godt. Når jeg taler med mine børn om de ferier vi har haft sammen, så er det når de her ting er lykkedes og er gået op i en højere enhed, at alle taler om disse ferier flere år efter.

Rytme i ferien giver harmoni og glæde

Jeg hører i dag flere forældre, der udtaler, at de synes, det er en lang ferie, børnene skal have, når de har skoleferie. Jeg bliver helt rystet, fordi når jeg tænker tilbage på min ferie, så syntes jeg absolut ikke den var én dag for lang. Nærmere tværtimod; den var adskillige dage eller uger for kort. Men sådan er det jo så forskelligt. Hverdagen for børnene i dag er meget skemalagt og struktureret, hvilket kan give udfordringer, når man lige pludselig har en masse fritid. Hvad er det så lige man stiller op med sig selv? Noget af det man kan gøre, er at man får lavet en form for rytme i hverdagen for vores børn, men måske også en rytme for os selv, hvor vi kommer ind og deler noget af tiden med vores børn. Det er egentlig bare at gøre sig klar, hvad dagen skal være fyldt af. Visse aldersgrupper af børn, sidder 9 timer i gennemsnit ved skærmen i dag, hvilket er ret meget. Et eller andet sted er det jo fint, at de får lov til at sidde ved skærmen, men vekselvirkningen mellem at lave lidt forskelligt er vigtig. Dette er væsentligt at være opmærksom på.

Fokus på spisetider

En anden ting du skal være opmærksom på, er at tiden ikke bare går og at man spiser, når man er sulten, for så kan der godt gå for lang tid mellem måltiderne. Blodsukkeret kan komme til at svinge for meget, hvilket medfører et svingende humør, ked-af-det-hed, irritabilitet, der vokser ud af dette. Sørg for at der er en vis rytme i dit barns ferie men også gerne for dig selv.

Stimulering af børn

Den sidste, men vigtige del, er at vi stimulerer vores børn til at være nysgerrige og får dem til at mærke glæden over, at have muligheden for kigge ind i noget nyt. Altså det at blive begejstret eller fascineret af noget. Man ved at børn der bliver fascineret/begejstret, udvikler en øget kreativitet. Denne kreativitetsevne virker resten af livet, bare den er sat i gang i barnealderen.

Så tænk lidt over, hvordan du får bragt nogle af de ting ind, som du synes, er med til at gøre ferien god. En god ferie kommer ikke af sig selv, den kommer ved at man gør sig nogle tanker, ikke planlægger alt for meget, men heller ikke lader alt ting være alt for frit.

Bornhomlm4
Rigtig god ferie - Hans Erik Foldberg