Forskning: Akupunktur kan hjælpe migrænepatienter

Et britisk forsøg med migrænepatienter skulle undersøge, om akupunktur har en mærkbar effekt i forhold til at nedsætte anfald, medicinindtag og sygedage hos patienterne.

  • Forsøget omfattede 401 patienter med diagnosen kronisk hovedpine eller migræne, og inkluderede kvinder og mænd i alderen 18-65 år.

  • Patienterne blev udvalgt af praktiserende læger i England og Wales.

  • Patienterne blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe skulle fortsætte med deres standardbehandling hos egen læge. Den anden gruppe fik 12 supplerende akupunkturbehandlinger i en periode på tre måneder, sideløbende med deres normale behandling hos lægen.

Efter 12 måneder indsamlede man data og resultat var opsigtsvækkende. For den gruppe af patienter der havde fået supplerende akupunkturbehandlinger, så man følgende (gennemsnit pr. patient):

  • 22 % færre hovedpineanfald 

  • 15% mindre medicin

  • 25% færre lægebesøg

  • 15% færre sygedage

 

(Kilde: Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial, BMl 27. marts 2004)