Mit navn er Hans Erik Foldberg...

Det er mig, der behandler dig, hvis du bliver patient hos os. Derfor er det måske rart at vide lidt om mig og min historie. Jeg har altid haft en tro på, at når man sætter sig noget for, kan man nå langt. Jeg har søgt efter - på den ene side - at ophæve grænsen mellem den gængse opfattelse af, hvad der er muligt og - på den anden side - at finde vejen til det, der reelt set er muligt. Når man forholder sig reelt til udfordringer, fjerner man de barrierer, som kan stå i vejen for ens adgang til at kunne virke optimalt.

Hans Erik

Det hele menneske

Den kinesiske lægekunst har for mig været indgangsvinklen til en dybere forståelse af mennesket som helhed. Den rummer discipliner som akupunktur, kost, bevægelse og medicin, som alle bidrager til en krop i balance, uden begrænsende symptomer. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at dette område skulle omplantes til den kultur, vi lever i, for at kunne anvendes effektivt. Samtidig får det enkelte menneske i mine øjne en større - for ikke at sige en afgørende rolle - i at fremme sit eget helbred.

Hele denne forvandlingsproces afstedkom et indgående kendskab til vores eget univers af discipliner som lægekunst, træning, psykologi m.m. Et kendskab som medførte, at jeg har arbejdet tæt sammen med bl.a. professorer og eksperter såvel inden for klinikkens rammer som udenfor. 

Let og håndgribelig behandling

Jeg plejer at sige til mine patienter, at det at blive lettet for symptomer eller hindringer oftest er nøjagtig så nemt eller besværligt, som man selv gør det til. Derfor skal indsigten til helbredelse formidles og metoderne overbringes på en let og håndgribelig måde, når man skal hjælpe en person, og hjælpen skal være reel. Og det er det, jeg bestræber mig på hver dag. Hvis kostændring f.eks. indgår i en behandlingsplan, så skal det helst være 95 % alm. kost og derudover små ting, der virkelig rykker. Som et andet eksempel har jeg udviklet en behandlingsplan, der kan rette op på mave- og tarmslimhinder på blot 3 uger ved hjælp af 4 enkle fødemner. Dette kostsupplement har i øvrigt reddet flere fra truende tarmoperationer. På samme måde har jeg udviklet effektive behandlingsmetoder til f.eks. afhjælpning af piskesmæld eller truende diskusprolapser.

Livsstilssygdomme

Interessen for vores adfærd og reaktionsmønstre, blev efterhånden mere og mere vigtig for mig i behandlingen af mennesker med livsstilssygdomme. Der er blodtryk MG 1687kun meget få mennesker, der i vores del af verden behøver at blive fanget i et forhøjet blodtryk, allergier eller autoimmune sygdomme. Men symptomerne opstår ganske enkelt, når kroppen oplever sig overanstrengt fysisk, emotionelt eller på tankeplan. Jeg kalder det stress. Ved udvikling af simple redskaber - simple sætninger - kunne jeg se, at mennesker med disse lidelser blev mulige at hjælpe - hvis ikke totalt, så ofte i form af en bedring.

Lifesense kurser

Dette førte til, at jeg oprettede deciderede kursusforløb, som tog sig af adfærds- og reaktionsmønstre. Det blev samtidig udgangspunktet for det, vi kaldte Livskunst og som i dag er viderført under navnet Lifesense. Vi adskiller os fra mange andre udbydere ved ikke blot at præsentere nogle redskaber, som man kognitivt kan bruge til at afhjælpe konkrete problemstillinger. Vi lader derimod den enkelte udvikle sit eget værdisæt, som vedkommende tager med videre i sit liv. Vi hører ofte tidligere kursister udtale, at de gang på gang vender tilbage til de redskaber og værdisæt, de lærte på kurserne.

Erfaringer og redskaber i bogform

Efter utallige opfordringer skrev og udgav jeg i 2009 den første bog - "DU KAN! Lifesense for alle". Den er skrevet i en entusiastisk, uhøjtidelig og fortrolig tone, direkte henvendt til læseren. Med humoristiske stregtegninger og mange eksempler fra hverdagen, formidler jeg mine tanker og synspunkter, og læseren opnår en dybere forståelse for sine egne tanker og følelser. Derved bliver det lettere at navigere i egne tanker og følelser og opnå en større livskvalitet. 
Siden jeg udgav min første bog, er der kommet 3 andre bøger til. Alt, der har fundet vej til bøgerne, er ting som i praksis har vist sig at virke. Det er ikke blot teori på højt plan. Kun hvis stoffet virker i praksis, får det adgang til bøgerne. 

Læs mere om bøgerne her

Kurser for erhvervslivet

De store krav, et arbejdsliv stiller til fysik og psyke, er ofte årsag til, at mennesker trives dårlig. Ikke mindst erhvervsledere, som der hviler et stort pres på. Derfor har vi udviklet et kursus specielt rettet mod disse. I kurserne inddrager vi en række mennesker med erfaring fra både offentlige og private virksomheder. Det betyder, at vi besidder erfaringer indenfor leder og medarbejderudvikling indenfor regioner, såvel som indenfor større og mindre virksomheder. Projektledelser og erfaringer fra samarbejder i utrolig mange sammenhænge, krydret med en solid rygsæk af livserfaring er kendetegnende for vores kursusinstruktører.

Læs mere om vores lederkurser her

At kunne se og forstå sig selv

Min ambition har været - og er stadig - at favne det hele menneske. At videregive den styrke, det er for det enkelte individ at kunne se og forstå sig selv ud fra sit verdensbillede og den situation, man måtte stå i. Og derefter at kunne levere de redskaber, som er nødvendige for at komme videre med sig selv både karrieremæssigt og personligt. Det er den indstilling, du vil møde både hos Foldberg Akupunktur, Foldberg Kurser og Lifesense.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Hans Erik Foldberg