Jeg undgår at sygemelde mig

”Jeg bliver lige overrasket hver gang! Sammenlignet med andre behandlingsformer jeg har prøvet, så er akupunkturen bare effektiv. Efter blot 3 behandlinger, så er ryggen i orden igen, og jeg kan passe mit arbejde uden at skulle sygemelde mig”, siger Kristian Søndergaard der arbejder som pedel. Patientcase

”Jeg har et job, hvor jeg til dagligt er fysisk aktiv og ikke altid laver de mest hensigtsmæssige løft, og det slider på ryggen. En sjælden gang låser ryggen sig fast, hvis jeg f.eks. laver en forkert bevægelse eller overbelaster den for meget. Så er gode råd dyre, for jeg kan hverken løfte ting eller sidde ned, uden at det gør ondt.

Tidligere har jeg prøvet andre behandlingsformer, men de har kun dæmpet smerterne midlertidig. Men med akupunkturen har jeg fundet en metode der yder akut ”førstehjælp” til min ryg, og allerede efter første behandling kan jeg mærke, at smerterne fortager sig. Efter 3 behandlinger så er ryggen sat helt på plads igen, og det eneste jeg mærker er lidt ømhed, der stille og roligt forsvinder af sig selv".

Kristian Søndergaard