Priser

Vi er medlem af Praktiserende Akupunktører og RAB-godkendt

PRISER PR: 1. MAJ 2017:

Diagnose & 1. behandling: kr. 550,00

Efterfølgende behandlinger: kr. 410,00

Tobaksafvænning: kr. 960,00

 

Vi tilrettelægger et behandlingsforløb i forhold til, hvilket tempo du ønsker din lidelse afhjulpet.
Dette skal selvfølgelig sammenholdes med, hvad der er realistisk for, at vi sammen kan opnå det ønskede mål med behandlingen.

Har du i privat eller jobmæssig sammenhæng tegnet en sundhedssikring, betaler nogle forsikringsselskaber fuldtud eller delvist for dine behandlinger hos os. Se listen her.


Desuden er det muligt for Sygeforsikring Danmarks gruppe 1, 2 og 5 medlemmer at få tilskud til akupunktur. Læs mere her.

Overnatning

Når du kommer langvejs fra, er det muligt at intensivere dit forløb, således at du får behandling 2-3 dage i træk. Der er flere muligheder for overnatning i Roslev og omegn.

Danhostel Roslev - vandrerhjem: http://www.sallinghallen.dk
Roslev Kro: http://www.roslev-kro.dk - tlf 97571755
Sallingsund Færgekro: http://www.sfkro.dk
Hotel Pinenhus: http://www.pinenhus.dk 
Bed & Breakfast: http://galleridawinti.dk/galleridawinti/
Bed & Breakfast: http://www.123hjemmeside.dk/karenmargrethes/12555047

 

Sygesikring Danmark

Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark"

Sygeforsikringen "Danmark" giver tilskud til akupunktur, forudsat at akupunktøren er registreret akupunktør (RAB). Der kræves ikke en henvisning fra lægen. 
Vores RAB nummer er 1991038.
Vi indberetter direkte til "Danmark" - du skal blot underrette os herom.

Pr. 1/1-2017 yder "Danmark" tilskud til akupunkturbehandling som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Gruppe  5  1  2
 1. konsultation  kr.115,-  kr.115,-  kr.115,-
 2. Normal behandling  kr. 75,-  kr. 75,-  kr. 75,-

Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur på kr. 715,00 uanset gruppe. 
Læs mere på "danmarks" hjemmeside: http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=750

Har du en sundhedsforsikring, så er der også mulighed for dækning af behandlinger. Se mere her

Flere artikler...